Apie Bendruomenę

Nariai

1. Saulė Sadeckaitė  Lipliūnų k.
2. Marija Rūtelė Dainienė  Lipliūnų k.
3. Vytautas Vaikšnoras (vyr.)  Lipliūnų k.
4. Reda Vaikšnorienė  Lipliūnų k.
5. Romas Dainys  Lipliūnų k.
6. Dalia Morozienė  Lipliūnų k.
7. Vytautas Vaikšnoras (jau.)  Lipliūnų k.
8. Ramutė Bronė Mockevičienė  Lipliūnų k.
9. Stasys Lazickas  Diržų k.
10. Pranė Vaišnorienė  Lipliūnų k.
11. Joana Vaikšnoraitė  Lipliūnų k.
12. Rimantas Vaškevičius  Gerdašių k.
13. Irena Vaškevičienė  Gerdašių k.
14. Alma Pledienė  Gerdašių k.
15. Asta Stankevičiūtė  Krivonių k.
16. Valdas Mockevičius  Lipliūnų k.
17. Kristina Ceri  Lipliūnų k.
18. Linutė Poliuliachienė  Gerdašių k.
19. Eglutė Vaškevičiūtė  Lipliūnų k.
20. Virginija Vygantienė  Lipliūnų k.
21. Anelė Radzevičienė  Gerdašių k.
22. Alė Kalėdienė  Lipliūnų k.
23. Vidmantas Vilkelis  Gerdašių k.
24. Jonas Treigys  Diržų k.
25. Irena Treigienė  Diržų k.
26. Jaunutis Viktoras Marčiulionis  Gerdašių k.
27. Svajūnas Vaikšnoras  Lipliūnų k.
28. Česlovas Tartainis  Lipliūnų k.
29. Birutė Jakimonienė  Krivonių k.
30. Ona Stankevičienė  Krivonių k.
31. Ramutė Siliūnienė  Lipliūnų k.
32. Svajūnas Siliūnas  Lipliūnų k.
 
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas