Apie Bendruomenę

Įsikūrimo istorija

2007 m. kovo 28 d. būrys draugėn susirinkusių Lipliūnų kaimo bendraminčių nusprendė steigti kaimo bendruomenę. Juos vienijo bendra mintis, jog trūksta kaimo žmonių tarpusavio bendravimo, silpni tarpusavio ryšiai, sunykę bendravimo ir bendradarbiavimo papročiai. Taip pat viltis, kad susitelkus, bendromis jėgomis galima būtų nuveikti daugiau tiek visos bendruomenės, tiek kurios nors jos dalies ar atskiro asmens labui. 2007 m. balandžio 11 d. bendruomenė įregistruota Juridinių asmenų registre ir įgijo juridinio asmens statusą. Bendruomenės pavadinimas – Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė – parinktas pagal visus kaimus vienijančią Nemuno upę, kurios kairiajame krante jie išsidėstę. Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė veikia Druskininkų savivaldybės Diržų, Lipliūnų, Gerdašių, Krivonių ir Guronių kaimuose. Šiuo metu Bendruomenės veiklos teritorijoje gyvena apie 200 nuolatinių gyventojų.
Interneto puslapis, interneto svetainės, svetainių kūrimas, web dizainas, puslapių kūrimas